Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106 
 
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia
Silny wiatr/1
Obszar
województwo małopolskie – subregion południowy
Ważność (cz. urz.)
od godz. 12:00 dnia 13.09.2017 do godz. 06:00 dnia 14.09.2017
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
90%
Uwagi
Brak.
 
Dyżurny synoptyk
Piotr Ramza
Godzina i data wydania
godz. 07:00 dnia 13.09.2017
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.poludniowy od 12:00/13.09 do 06:00/14.09.2017 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW
RSO
IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr od południa 13.09 do rana 14.09, prędkość w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie 
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.