Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, iż planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Dokumentacja, która reguluje kwestie związane ze staraniem się o przyjęcie do projektu w związku z rekrutacją na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” dostępna jest na stronie internetowej: http://es.malopolska.pl/aktualnosci/article/rekrutacja-na-udzielenie-3/  

Nabór dokumentów rekrutacyjnych planowany jest w dniach od 12 do 26 kwietnia 2017r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Inkubatora Ekonomii Społecznej, ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów oraz pod numerem telefonu: 14 307 01 31.

Inkubator Ekonomii Społecznej
w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Tarnowski"
ul. Św. Anny 5 (II piętro); 33-100 Tarnów
tel. 14 307 01 31 lub 510 964 648

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Biuro Projektów: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów
tel. 14 656 28 00 lub 14 656 38 98/99
www.fundacjatarnowskiego.pl