Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.1.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin, prowadzony jest Rejestr Organizacji Pozarządowych. Wszystkie Organizacje Pozarządowe mające swoją siedzibę i działające na terenie Gminy Szczucin, zobowiązane są do zgłoszenia w Rejestrze Organizacji Pozarządowych swojej działalności, według wzoru zamieszczonego poniżej.