Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW o silnym wietrze nr 111

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 111

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/2

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, południowo-zachodni, wieczorem skręcający na zachodni. Największe natężenie zjawiska prognozowane jest wieczorem i przed północą.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 07:00 dnia 05.10.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 malopolskie.poludniowy od 12:00/05.10 do 04:00/06.10.2017 predkosc do 55 km/h, porywy do 100 km/h, SW-W

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr od południa 05.10 do nocy 05/06.10, prędkość w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.: (12) 392-13-00,

fax.: (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl