Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W piątek 10 listopada w Gminie Szczucin świętowano najbardziej radosną ze wszystkich polskich patriotycznych rocznic, 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej młodzież ze Szkoły Podstawowej w Borkach przedstawiła  program słowno–muzyczny przygotowany pod opieką Pań: Barbary Czaja oraz Renaty Rzepeckiej-Lis. Uczniowie wyśpiewali patriotyczne pieśni i wyrecytowali wiersze, które wywołały wiele wzruszeń i przemyśleń na temat Ojczyzny i niepodległości.

Uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny, została odprawiona pod przewodnictwem ks. dziekana Zygmunta Warzechy.

Po Mszy Świętej licznie zebrane delegacje, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy prowadzeni przez Orkiestrę Dętą przy OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla, ruszyły w patriotycznym pochodzie pod tablicę upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczucinie. Po odegraniu Hymnu Państwowego, symboliczną wiązankę w imieniu władz samorządowych i mieszkańców gminy złożyli: Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker, Sekretarz Gminy Szczucin Kazimierz Tęczar oraz Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak.

Apel Pamięci rozpoczął Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, który powitał zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych, a następnie wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Burmistrz w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna jest pamięć o historii:

„Dla najmłodszych pokoleń Polaków, którzy urodzili się w III Rzeczypospolitej, zniewolenie, konspiracja i walka o niepodległość to tematy historyczne.

Dlatego tak ważne jest rozbudzanie zainteresowań historycznych, a w szczególności utrwalanie pamięci o tych, którzy walczyli z bronią w ręku o wolną i niepodległą ojczyznę: o ludziach, którzy bronili języka i kultury polskiej w czasach niewoli. Kształtowanie świadomości historycznej wśród młodego pokolenia żyjącego w państwie wolnym i demokratycznym.”

Niezwykle podniosłą chwilą było złożenie zapalonych zniczy pod tablicą upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczucinie będące wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz wyrazem czci dla tych wszystkich, którzy za wolność i niepodległość oddali życie.

Na zakończenie Orkiestra Dęta OSP Szczucin, odegrała Hymn Legionów pt. “ My Pierwsza Brygada”.

Podobnie jak w latach  ubiegłych uroczystość została zorganizowana przez samorząd Gminy Szczucin oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek.

 

 

Znicze zapalili:

- W imieniu mieszkańców Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, Sekretarz Kazimierz Tęczar, Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Beker, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie Bogumił Jedynak

- W imieniu Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Bolesława Łączyńskiego żona Stanisława Łączyńska

- Przedszkole Publiczne w Szczucinie nr 1

- Przedszkole Publiczne w Borkach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie reprezentowany przez przedszkolaków

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce im. Marii Kozaczkowej

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu im. Stanisława Klimczaka

- Szkoła Podstawowa w Szczucinie im. Adama Mickiewicza z klasami gimnazjalnymi

- Szkoła Podstawowa w Zabrniu im. Jana Pawła II

- Szkoła Podstawowa w Borkach im. I Armii Wojska Polskiego z klasami gimnazjalnymi

- Harcerze Szkoły Podstawowej w Szczucinie

- Klub historyczny im. Armii Krajowej dotychczasowego  gimnazjum  w Szczucinie

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

- Sołectwo Wschód i Zachód w Szczucinie

- Zarząd Gminny PSL w Szczucinie

- Bank Spółdzielczy w Szczucinie

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

- Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

- Zakład Usług Komunalnych

- Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szczucinie

- Urząd Pocztowy

- Senioralna Rada Gminy

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy

 

Sztandary pochylili:

 

1. Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

2. Klub historyczny im. Armii Krajowej przy klasach gimnazjalnych w Szczucinie

3. Szkoła Podstawowa w Borkach im. I Armii Wojska Polskiego

4. Szkoła Podstawowa w Szczucinie im. Adama Mickiewicza

5. Szkoła Podstawowa w Zabrniu im. Jana Pawła II

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce im. Marii Kozaczkowej

7. Klasy gimnazjalne Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie

8. Klasy gimnazjalne Gimnazjum im. Błogosławionego Jana Pawła II w Borkach

9. Klasy gimnazjalne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Radwanie

10. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczucinie

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrniu