Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza

26 czerwca br. podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie, Burmistrz Szczucina Jan Sipior otrzymał wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu gminy Szczucin za  2019.

Rada miejska przyjęła także „Raport o stanie Gminy Szczucin”.  Jest to raport, który zawiera dane dotyczące każdego aspektu funkcjonowania gminy i jej mieszkańców. Prezentuje szczegóły działalności Urzędu Gminy oraz stanowi wykaz wszystkich podjętych inicjatyw z zakresu kultury, sportu, promocji, finansów, edukacji oraz pomocy społecznej.