Apel Burmistrza Szczucina do mieszkańców Miasta i Gminy

Szanowni Państwo!

W trosce o nasze wspólne dobro, zdrowie i życie apeluję do wszystkich Państwa o profilaktyczne zmniejszenie swojej aktywności życiowej na czas rozpowszechniania się groźnego wirusa COVID-19, przestrzeganie wszystkich zaleceń Inspekcji Sanitarnych i organów Państwa.

Bardzo Państwa proszę o takie zorganizowanie swojego życia aby pozostawać w domu i szczególnie zabezpieczyć przed narażaniem osoby z kręgu najbardziej zagrożonych tj. osoby po 60 roku życia, osłabionych chorobami innego typy, chorujących na nadciśnienie i mających obniżony poziom odporności.

Proszę zwłaszcza osoby starsze, jako grupę najbardziej zagrożoną, by poprosili rodzinę lub znajomych o pomoc w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.

Wierzę, że w tej trudnej sytuacji potrafimy o siebie zadbać. Nie możemy lekceważyć tej bardzo poważnej sytuacji.

Kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej

w godzinach 7:30 – 15:00

14-642-25-71

14-642-23-96

14-648 -20-17

od godziny 15:00 do 7:30

telefon alarmowy: 603-767-937