Biała lista podatników VAT

Urząd Miasta i Gminy Szczucin informuje, iż zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j.Dz.U.2018.2174 z późn. zm.) od dnia 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów jest publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista ta zawiera numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi.

Aktualizacji numeru rachunku bankowego, przedsiębiorcy mogą dokonywać za pośrednictwem CEIDG.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonywanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na Białej liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020r.

Wszelkie przydatne informacje dotyczące składania wniosków w CEIDG dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl.

 

Wszelkie sprawy z zakresu obsługi CEiDG załatwiane są:

  • w poniedziałek od godz. od 8.00 do 16.00

  • od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pokój nr 20 (II piętro)

Telefon: 146443120

Urząd Miasta i Gminy Szczucin

ul. Wolności 3,

33-230 Szczucin