Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie - Antoni Radłowski 

Przewodniczący pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin
w każdy wtorek od godz.14.00 -16.00 w pok. nr 2. parter .