Z powodu urlopu,  w dniu 19 lutego 2018 roku  Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Agnieszka Beker, 
nie będzie obecna na dyżurze.

Przewodnicząca Rady Miejskiej pełni dyżur w każdy
poniedziałek od godz. 15.00 - 17.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin pok.nr 3 parter (obok wejścia)