Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie - Antoni Radłowski 

Przewodniczący pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin

w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz.14.00 -15.30 w pok. nr 6. parter .