Gmina Szczucin zakupiła laptopy do zdalnej nauki

W związku z epidemią koronawirusa zamknięto placówki oświatowe na wiele tygodni, co wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Niestety wielu uczniów nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła". Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Z pozyskanych środków  w ramach programu „Zdalna szkoła” nasza gmina zakupiła 62 laptopy, które pozwolą wyeliminować różnice w dostępie do nowoczesnego sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie.

W najbliższych dniach komputery  zostaną przekazany dyrektorom szkół, którzy użyczą go najbardziej potrzebującym uczniom  na czas zdalnej edukacji.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ”Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.