Pierwsza sesja nowej Rady Miejskie w Szczucinie

20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Szczucinie kadencji 2018-2023.
Uroczystą sesję otworzył przewodniczący-senior, Antoni Radłowski przedstawiając porządek sesji. 
Następnie nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, które wręczyła Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Anna Gądek, po czym radni złożyli ślubowanie. 
W sesji wzięli udział wszyscy nowo wybrani radni: Agnieszka Beker, Józef First, Franciszek Furgał, Marian Gwizd, Robert Kijowski, Roman Korczak, Mariusz Kuśnierz, Krzysztof Łachut, Karol Piekielniak, Grzegorz Pyzik, Antoni Radłowski, Renata Stochlińska, Lucyna Szot, Konrad Szymczyk, August Walas.
Najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania wybranego przez mieszkańców nowego Burmistrza Szczucina Jana Sipiora.
Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono jedną kandydaturę Antoniego Radłowskiego, który w tajnym głosowaniu 13. głosami za został wybrany na przewodniczącego. Nowo wybrany przewodniczący bezpośrednio po wyborze kontynuował prowadzenie obrad. 
Następnie w podobny sposób, w głosowaniu tajnym, wybierany był wiceprzewodniczący rady. Jedyny kandydat na to stanowisko, Roman Korczak, został wybrany 13 głosami spośród 15 radnych.