Informacja

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczucinie został przeniesiony z dnia 13 sierpnia 2018r. tj. poniedziałek na dzień 14 sierpnia 2018r.
 tj. wtorek na godzinę 15:30 do 17:00.