Klub Senior Plus w Szczucinie oddany do użytku

Klub „Senior Plus” znajduje się w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników. Budynek po przeprowadzonym remoncie został  pozbawiony barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

W placówce znajduję się pomieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w stół, krzesła i sofę.  Ponad to do dyspozycji seniorów jest aneks kuchenny ze sprzętem i urządzeniami do przygotowywania posiłków, toaleta oraz szatnia. Jest również wydzielone pomieszczenie z prasą, sprzętem RTV oraz orbitrekiem.

Gmina Szczucin na utworzenie Klubu Seniora otrzymała 112 564 zł dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Cały koszt realizacji zadania wraz z wyposażeniem wyniósł 144 904 zł. Udział własny to 32 340 zł.

Klub „Senior plus” zapewnia osobom starszym miejsce spotkań, daje możliwość twórczego i efektywnego spędzania wolnego czasu, korzystania z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej.

Miejsce to będzie dawało możliwość rozwijania własnych pasji, zainteresowań oraz umiejętności.