Kolejne laptopy dla szkół z Gminy Szczucin

Gmina Szczucin  po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”.

Zdalna szkoła +” jest drugą odsłoną programu Zdalna szkoła, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji kontynuująca wsparcie dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do nauki zdalnej. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z-ca burmistrza Tomasz Bełzowski  wręczył dyrektorom szkół łącznie 42 laptopy pozyskane w ramach programu „Zdalna szkoła+”. Nowe komputery wspomogą proces zdalnego nauczania w trakcie pandemii koronawirusa.

Na zakup sprzętu, który przeznaczony jest dla nauczycieli oraz uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ Gmina Szczucin pozyskała dofinansowanie w wysokości 95 tys. zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.