Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego

W środę 28 kwietnia w Szczucinie odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 gmin partnerskich: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn, Żabno.  Gmina Szczucinie jest liderem tego Projektu.

W ramach głównych działań przewiduje się w projekcie usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gmin partnerskich. Prace będą polegały na demontażu pokryć  dachowych zawierającego azbest,  odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, jak również odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na terenie posesji mieszkańców.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

Projekt będzie trwał do końca 2022 roku.

Projekt dofinansowany jest w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Pozostałe 15% zabezpieczają w swoich budżetach gminy realizujące projekt. Dla mieszkańców udział w projekcie nie będzie powodował kosztów.