Minister Michał Cieślak z wizytą w Szczucinie

W czwartek 7 stycznia  Burmistrz Szczucina Jan Sipior gościł z wizytą Ministra - członka Rady Ministrów Michała Cieślaka.

Podczas spotkania dyskutowano na temat spraw związanych z bieżącą sytuacją naszej gminy,  omawiano problemy oraz wyzwania na przyszłość.

Spotkanie to było również okazją do zaprezentowania planowanych w naszej gminie inwestycji w tym inwestycji w budownictwie socjalnym i społecznym.

Burmistrz wyraził swoje zadowolenie i poparcie dla propozycji zmian prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dzięki którym grunty rolne wysokiej klasy leżące w obrębie miasta można będzie przeznaczyć na cele inwestycji komunalnych. Obowiązujące procedury odrolnienia gruntów są długotrwałe i kosztowne.
Burmistrz Szczucina wyraził swoje podziękowanie Panu Ministrowi za znaleziony czas oraz zainteresowanie realizowanymi i planowanymi inwestycjami na terenie gminy Szczucin.