Modernizacja budynków OSP Zabrnie i Suchy Grunt

17 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin zostały podpisane umowy na realizację dwóch zadań.

Pierwsze z nich to „Podniesienie standardów prowadzenia usług kulturalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Gruncie (działki ewid. nr 644/1 i 644/2, obręb Suchy Grunt) poprzez jego modernizację” oraz drugie „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Zabrnie (działka ewid. nr 302, obręb Zabrnie) umożliwiająca wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu stanowiącego centrum kulturalno-rekreacyjne miejscowości”.

W ramach podpisanych umów zostaną zmodernizowane budynki OSP w miejscowości Zabrnie i Suchy Grunt. W obydwu budynkach planowane prace obejmą m.in.  modernizację pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej jak również w  celu zmniejszenia zapotrzebowania niezbędnej ilości energii niezbędnej do utrzymania właściwej temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz poprawy estetyki budynku zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji.