Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szczucin

Gmina Szczucin otrzymała dotację w kwocie 65 000 zł na wykonanie remontu odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i jest przeznaczona na realizację zadania  pn.  „Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działka nr 158 w miejscowości Borki o długość 400 m, działki nr 622/3, 627/7, 626/2, 625/2 624/2, 652/2, 627/5 w miejscowości Słupiec o długości 360 m”.

Realizacja tej inwestycji polegać będzie  na położeniu utwardzonej nawierzchni na drogach dojazdowych do pól. Pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, można wykorzystywać na realizację przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników.