Modernizacja szkół

Wykorzystując fakt że nauka w szkołach odbywa się w trybie zdalnym władze samorządowe podjęły decyzje o modernizacji  budynków szkolnych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkach aktualnie trwają prace związane z wymianą stolarki okiennej. Dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko wygląd budynku ale również jego efektywność energetyczna.

Natomiast w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanie został wymieniony kocioł grzewczy, inwestycja ta była niezwykle istotna z uwagi na liczne awarie starego kotła centralnego ogrzewania, z którymi zmagała się placówka.

Wykonane prace poprawią komfort nauki po powrocie uczniów do szkól.