Nowe chodniki w Gminie Szczucin

Stare i zdegradowane chodniki będące w złym stanie technicznym   w znacznym stopniu utrudniają komfortowe i bezpieczne poruszanie się pieszych.

Gmina Szczucin nieustannie prowadzi inwestycje mające na celu poprawę sytuacji w tym obszarze. W ostatnim czasie oddano do użytku blisko 300mb chodników. Wyremontowano chodniki w miejscowości Szczucin przy ul 3-maja oraz w miejscowości Brzezówka przy ośrodku zdrowia. Nowy chodniki wykonano w  miejscowości Lubasz przy oddanej niedawno do użytku strefie aktywności i rekreacji. Wykonanie tych prac podniesie bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi warunki ruchu. Wykonane prace sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego.