Nowy samochód dla OSP w Słupcu

5 stycznia br. w miejscowości Słupiec, Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz przekazał jednostce OSP  z Słupca samochód terenowy z napędem 4x4  Nissan Navara oraz dla 6 jednostek  OSP z terenu gminy torby medyczne typu OSP R1.

Torby zostały przekazane dla: OSP Borki, OSP Brzezówka, OSP Laskówka Delastowska, OSP Maniów, OSP Suchy Grunt i OSP Zabrnie.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się przy remizie OSP Słupiec w obecności: Burmistrza Szczucina Andrzeja Gorzkowicza, Sekretarza Gminy Szczucin Kazimierza Tęczara, Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej dh Ryszarda Pikula, Przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej kpt. Marka Batora, Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczucinie Andrzeja Urbanika, Kapelana Powiatowego Strażaków Ks. Zygmunta Warzechy, Proboszcz parafii Słupiec Ks. Ryszarda  Kapałki, Prezesa OSP Słupiec Zbigniewa Zalińskiego, Prezesa OSP Brzezówka Franciszka Furgała, Prezesa OSP Maniów Wojciecha Korczaka, Prezesa OSP Laskówka Delastowska Jarosława Urbana, Prezesa OSP Suchy Grunt  Jacka Greczkowskiego, Prezesa OSP Zabrnie Pawła Sroki oraz licznie zgromadzonych strażaków ochotników.

Gminie Szczucin jako jedynej w powiecie udało się uzyskać dofinansowanie na zakup samochodu w wysokości 58 800,00 zł oraz 6 321,00 zł na zakup toreb medycznych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Dofinansowanie stanowiło 98% wartości zakupionego sprzętu.

Dzięki temu do strażaków, którzy ochotniczo niosą pomoc ofiarom wypadków, trafi nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi. To pierwszy etap takiej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości.

Zakupiony samochód i profesjonalny sprzęt ratowniczy przyczyni się do jakości udzielania pierwszej pomocy, a także wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.

Oby ten sprzęt był używany jak najrzadziej – tymi słowami swoje wystąpienie podsumował dh Ryszard Pikul – prezes Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Samochód jak również torby medyczne zostały poświęcone przez Kapelana Powiatowego Strażaków Ks. Zygmunta Warzechę.

Relację z uroczystości zarejestrowała Tarnowska.Tv telewizja internetowa.

https://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/19857,slupiec-nowy-sprzet-dla-osp.html