Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie

Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie

W niedzielę 17 września br. uczciliśmy pamięć wydarzeń wrześniowych.Tradycyjnie organizatorami uroczystości byli Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.

Coroczne uroczystości patriotyczne upamiętniające wydarzenia z II Wojny Światowej rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, odprawioną w intencji poległych za ojczyznę.

Po Mszy Św. delegacje z pocztami sztandarowymi, kombatanci, samorządowcy, delegacje służb, inspekcji i straży, delegacje szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Szczucin oraz szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Dąbrowskiego, młodzież oraz liczna grupa gości wspólnie wyruszyli prowadzeni przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie pod Kwaterę Pamięci Narodowej.

W uroczystości udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski,  Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, , Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusław Chmielarz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Kolarczyk, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie Bogumił Jedynak oraz dyrektorzy szkół i instytucji.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu przystąpiono do oficjalnego składania wieńców i wiązanek kwiatów przed Kwaterą Pamięci Narodowej przez licznie przybyłe delegacje urzędów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji.


Z dużą sympatią uczestników obchodów spotkały się delegacje z przedszkoli, widok najmłodszych członków uroczystości oddających hołd poległym poruszył każdego.

Wieńce i wiązanki złożyli:

 • Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
 • Starosta Powiatu Dąbrowskiego – Tadeusz Kwiatkowski
 • W imieniu mieszkańców Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, Sekretarz Gminy Kazimierz Tęczar, Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Beker
 • Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński
 • Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Państwowa Straż Pożarna w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zarząd Gminny PSL w Szczucinie
 • Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczucinie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie reprezentowany przez przedszkolaków
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce im. Marii Kozaczkowej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu im. Stanisława Klimczaka
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
 • Szkoła Podstawowa w Borkach im. 1 Armii Wojska Polskiego z oddziałami gimnazjalnymi
 • Harcerze Szkoły Podstawowej w Szczucinie
 • Klub historyczny im. Armii Krajowej przy oddziale gimnazjalnym w Szczucinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
 • Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 • Sołectwo Wschód i Zachód w Szczucinie
 • Bank Spółdzielczy w Szczucinie
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego w Szczucinie
 • Urząd Pocztowy
 • Senioralna Rada Gminy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy

 

W związku z niesprzyjającą aurą po złożeniu wieńców dalsza część uroczystości odbyła się w domu parafialnym Kana.

Zgromadzonych  na Manifestacji Patriotycznej powitał w imieniu organizatorów Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, w którym nawiązał do tragedii jaka miała miejsce 12 września 1939 roku w budynku Szkoły Powszechnej w Szczucinie.

Głos zabrał również Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.

Kolejną część obchodów stanowił poruszający program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Szczucinie.

Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe:

1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie
  Tarnowskiej

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w  Dąbrowie Tarnowskie

3.Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Brniu

5.Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczucinie

6.Klub historyczny im. Armii Krajowej przy oddziałach gimnazjalnych w Szczucinie

7.Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Powiatowym Centrum Edukacji i
  Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

8.Gimnazjum w Szczucinie im. Bohaterów Września

9.Gimnazjum w Borkach im. Błogosławionego Jana Pawła II

10.Gimnazjum w Radwanie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa
    Tysiąclecia

11.Szkoła Podstawowa w Borkach im. I Armii Wojska Polskiego

12.Szkoła Podstawowa w Szczucinie im. Adama Mickiewicza

13.Szkoła Podstawowa w Zabrniu im. Jana Pawła II

14.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce im. Marii Kozaczkowej

15.Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

16.Ochotnicza Straż Pożarna w Szczucinie

17.Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce

18.Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrniu