Od dziedzictwa do bogactwa – spotkanie promujące tradycję i kulturę obszarów wiejskich

Termin realizacji wydarzenia kulturalnego związanego z obszarami wiejskimi na obszarze Gminy Szczucin pn. „Od dziedzictwa do bogactwa – spotkanie promujące tradycję i kulturę obszarów wiejskich”, przewidywany jest w miesiącu wrześniu.

Szczegóły programu i data zostaną podane w późniejszym czasie.

Na stronie Krajowego Wsparcia Obszarów Wiejskich na portalu http://ksow.pl zamieszczony jest Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na którym można dokonywać rejestracji.