Otwarte Strefy Aktywności już gotowe

Samorząd gminy Szczucin mocno stawia na rozwój infrastruktury sportowej, dlatego na terenie Gminy Szczucin pojawiły się kolejne miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) czyli obiekty małej infrastruktury sportowej, powstały w miejscowościach Szczucin i Słupiec. Gmina na realizację tych dwóch obiektów otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Celem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Obiekty te podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

W obu miejscowościach utworzone zostały place zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownia i strefa relaksu. Latem będą to fantastyczne miejsca do spędzania wolnego czasu dla całych rodzin.