Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego

 „Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień”

 

W dniu 27 kwietnia w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie podsumowujące Gminny Konkurs Literacki i Plastycznypt. „Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Celem konkursu była edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą zarówno jeśli chodzi o interpretację tematu, jak i różnorodność technik plastycznych.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III, klasy IV- VII oraz gimnazja. Wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali nagrody książkowe z rąk Burmistrza Szczucina - Andrzeja Gorzkowicza. Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminy przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Ze względu na dużą pomysłowość i wrażliwość, a także na zróżnicowanie technik, jury postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia. Prace ocenione przez Gminną Komisję ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydane w formie gazetki. Przekazano je laureatom a także wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz bibliotekom szkolnym w celach edukacyjnych.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, gratulujemy pięknych prac

i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

Pełnomocnik ds. Uzależnień

Renata Chrabąszcz

 

 

Laureaci Konkursu Literackiego w kategorii Klas Gimnazjalnych

Karolina Pisarczyk - SP w Borkach, I nagroda

Weronika Karaś – SP w Szczucinie, II nagroda

Paulina Jarosz – SP w Szczucinie, III nagroda

 

Prace wyróżnione:

Anna Stochlińska – SP w Borkach

Maria Sołtys – SP w Borkach

Karolina Sołtys – SP w Borkach

Kinga Dzięgiel – SP w Szczucinie

Agnieszka Kłapucka – SP w Szczucinie

Katarzyna Burzec – SP w Szczucinie

 

Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii Szkół Podstawowych – klasy 1-3

Patrycja Podosek – SP w Szczucinie, I nagroda

Liliana Morawiec – SP w Szczucinie, II nagroda

Hubert Korbaś – SP w Zabrniu, III nagroda

Prace wyróżnione:

Krzysztof Pachołek – SP w Szczucinie,

Bartosz Chrabąszcz – SP w Szczucinie,

Emilia Pszczoła – SP w Borkach

Norbert Topór – SP w Borkach,

Gabriela Jędo – SP w Zabrniu,

Kamila Chrabąszcz – SP w Szczucinie,

Jeremi Serafin – SP w Szczucinie,

Kamil Osuch – SP w Szczucinie,

Bernadetta Matuszczak – SP w Borkach,

Martyna Rybacka – SP w Szczucinie,

Maria Mietelska – SP w Szczucinie,

Magdalena Mietelska – SP w Borkach,

Adrian Strzyż – SP w Borkach.

 

 

 

Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii Szkół Podstawowych – klasy 4-7

Mirella Banaś – SP w Szczucinie, I nagroda

Elżbieta Jagła - SP w Skrzynce, I nagroda

Przemysław Zaliński - ZSP w Słupcu, II nagroda

Zuzanna Struzik - SP w Szczucinie, III nagroda

 

Prace wyróżnione:

Julia Dudek – SP w Szczucinie,

Kacper Gądek – SP w Szczucinie,

Paulina Ślęczkowska – SP w Szczucinie,

Angelika Wójcik - ZSP w Słupcu,

Aleksandra Furgał – SP w Skrzynce,

Kinga Lichwała – SP w Szczucinie,

Katarzyna Cieślak – SP w Szczucinie,

Patryk Skoczylas – ZSP w Słupcu,

Natalia Łachut – SP w Szczucinie.

Krystian Nowak – SP w Szczucinie