Pomoc żywnościowa w Gminie Szczucin

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

 

            Stowarzyszenie "Rodzin Katolickich" we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczucinie kolejny raz przygotowało pomoc w formie produktów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD.

            W gminie Szczucin 20 ton żywności trafi do 411 (1199 osób) najbardziej potrzebujących rodzin, a w szczególności osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

Z uwagi na obecną sytuację kryzysową oraz trudności z organizacją transportu, rozładunku i dystrybucji tak dużej ilości artykułów żywnościowych pomoc w wydawaniu paczek żywnościowych świadczą wolontariusze, Proboszcz ks. Kanonik i Wikariusze z parafii Szczucin oraz Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej.

            Tym, którzy we własnym zakresie nie byli w stanie zgłosić się po żywność, tj. głównie osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym dowóz w miejsce zamieszkania zapewniły jednostka OSP Szczucin wraz z kierownikiem i pracownikami MGOPS. Przy odwiedzinach wydawano seniorom maseczki ochronne

            Wydawanie paczek odbywa się w kolejności:

21.04.2020 - Suchy Grunt, Szczucin,

22.04.2020 – Borki, Maniów, Słupiec, Wola Szczucińska, Załuże.

23.04.2020 – Dąbrowica, Radwan, Skrzynka.

24.04.2020 – Brzezówka, Delastowice, Lubasz, Zabrnie, Świdrówka, Łęka Żabiecka, Łęka Szczucińska, Laskówka Delastowska

Pracownicy Socjalni Ośrodka umawiają każdą rodzinę po odbiór paczek na ściśle określoną godzinę

Przypominamy - warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD jest wysokość dochodów odniesionych do odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

            Osoby spełniające powyższe kryteria które nie są jeszcze objęte pomocą mogą zgłaszać się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zakwalifikowania się do pomocy.

tel: 14 64 43 122,

tel: 14 64 43 123

tel: 14 64 43 126