Przebudowa ulicy Targowej

Plac targowy w Szczucinie odgrywa bardzo ważną rolę społeczno-ekonomiczną. W każdą środę i sobotę na placu targowym pojawiają się tłumy kupujących i sprzedających. Niezadawalający i ciągle pogarszający się stan nawierzchni ul. Targowej  powodował dyskomfort użytkowania przedmiotowej ulicy wśród mieszkańców Gminy Szczucin, jak również wszystkich korzystających z placu targowego.

Dlatego też z punktu widzenia dalszego rozwoju i gwarancji świadczenia najwyższej jakości usług, niezbędnym stało się podjęcie przez władze Gminy decyzji o przebudowie ul. Targowej, która jest głównym ciągiem komunikacyjnym przy placu targowym.

Dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych wzdłuż ul Targowej, w ramach inwestycji zaprojektowane zostało wykonanie nowego chodnika jak również wykonanie „wyniesionych” przejść dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej oraz zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na długości całej ulicy.

Całkowity koszt zaplanowanych robót budowlanych zadania to 1 786 332,00 zł, w tym kwota 1 429 065,00 zł to uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2019 co stanowi 80% kosztów zadania oraz 357 267,00 zł jako wkład własny Gminy Szczucin.