Remont drogi wojewódzkiej 982

Dzięki dobrej współpracy Gminy Szczucin z Zarządem Dróg Wojewódzkich rozpoczęły się prace remontowe odcinka drogi wojewódzkiej nr 982 w miejscowości Szczucin.  Drogowcy rozpoczęli prace od remontu chodnika wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Radomyślską. W ramach wykonywanych prac zostanie również zmieniona organizacja parkingu znajdującego się przy ul. Wolności. Zakres zaplanowanych robót obejmuje również remont istniejącej nawierzchni bitumicznej. W roku bieżącym zostanie także wymieniona nawierzchnia chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 982 od Rynku w kierunku parku.

Prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami w ruchu oraz  o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych i stosowania się do oznakowania.