Renowacja Mogiły-Pomnika Upamiętniającego Ofiary II Wojny Światowej w Szczucinie

Zakończyły się prace związane z renowacją Pomnika Upamiętniającego Ofiary II Wojny Światowej w Szczucinie.

Pomnik - Mogiła ulokowany jest na cmentarzu Parafialnym  w Szczucinie i jest miejscem spoczynku ok 70 osób, którzy bestialsko zostali wymordowani w okresie represji wojennych w roku 1939.

Zakres wykonanych prac to między innymi: wymiana płyty nagrobnej betonowej na granitową, wykonanie nowych kolumn granitowych znajdujących się na płycie nagrobnej, zamontowanie nowych łańcuchów okalających kolumny, renowacja ogrodzenia wokół mogiły.

Zadanie współfinansowano z dotacji pozyskanej przez Gminę Szczucin z programu grantowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.