Utrudnienia w ruchu na ul. Wolności

Rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika przy ul. Wolności w Szczucinie.

Nowy chodnik w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych.

W związku z wykonywanymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów, polegające na zwężeniu jednostronnym drogi oraz ograniczeniu prędkości. 

Prosimy wszystkich uczestników ruchu  o zachowanie szczególnej ostrożności na odcinku trwających robót drogowych.