Wyjazdy uczniów na narty w okresie ferii zimowych

W okresie tegorocznych ferii zimowych Centrum Usług Wspólnych   w Szczucinie zorganizowało wyjazdy na narty dla 155 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Całkowity koszt zadania wyniósł 69 740,18 zł z czego:

kwota 51 140,18 zł  przeznaczona została z budżetu Gminy Szczucin a pozostałą kwotę, 18 600,00 zł stanowiły wpłaty rodziców (po 120 zł/dziecko).

Dzieciom zapewnione zostało:

- transport na stok narciarski,

- kwalifikowana opieka podczas przejazdów autokarem oraz na stoku narciarskim,

- 15 godzin lekcji z wykwalifikowanymi instruktorami nauki jazdy na nartach,

- wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego,

- karnety na stok narciarski,

- ubezpieczenie NNW.

Zajęcia nauki jazdy na nartach realizowane były w maksymalnie 12-to osobowych grupach w wymiarze 15 godzin pod opieką wykwalifikowanych instruktorów ze szkółki narciarskiej Stan – Sport na stacji narciarskiej Laskowa – Ski.

W ramach zajęć uczniowie nabywali oraz doskonalili podstawowe umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach oraz utrwalali nawyk jazdy w kasku. Zajęcia w grupach uczyły jak bezpiecznie poruszać się na stoku narciarskim oraz pozwoliły aktywnie spędzić czas               i zagospodarować wolny czas dzieci z naszej gminy w okresie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Zrealizowana forma zajęć znalazła szerokie poparcie wśród rodziców, którzy ze względów ekonomicznych  nie są w stanie zapewnić dzieciom dostępu do tego typu aktywności na rynku komercyjnym.

Poprzez zajęcia zrealizowano trzy podstawowe cele:

- sportowy – dzieci podniosły ogólną sprawność fizyczną, zachęcone zostały do aktywnego spędzania wolnego czasu,

- użytkowy – dzieci miały możliwość opanowania techniki jazdy na nartach w stopniu gwarantującym bezpieczne przebywanie na stoku narciarskim,

- wychowawczy – osiągnięty został poprzez pozytywne zmiany w psychice młodego człowieka. Dziecko odbywając naukę jazdy na nartach uczy się samodzielności oraz pokonuje  lęk na stoku.