XI Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych.

W dniu 29 maja Pełnomocnik ds. Uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczucinie po raz kolejny zorganizowali Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Udział w nim wzięły: Szkoła Podstawowa w Szczucinie, Borkach, Zabrniu, Słupcu, Gimnazjum Szczucinie oraz młodzież z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Celem przeglądu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży, poprzez formy teatralne wiedzy o zdrowym trybie życia, promowanie asertywnej postawy wobec współczesnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień. Nasze działania mają uświadamiać młodym ludziom degradujący wpływ używek i innych nałogów na ich życie oraz dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Gościem specjalnym przeglądu był aktor i reżyser Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego  Mariusz Szaforz, który jednocześnie przewodniczył obradom jury. Poziom przedstawień był bardzo wysoki, a przygotowane spektakle były małymi sztukami teatralnymi. Statuetki i nagrody laureatom oraz podziękowania opiekunom zespołów teatralnych wręczył Burmistrz Szczucina oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Beker. Zostały one ufundowane ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Specjalną nagrodą dla wszystkich uczestników przeglądu będzie wyjazd do Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego na przedstawienie pt. „AKADEMIA MR KLEKS" .
Przegląd teatrów był dobrą zabawą, wymianą doświadczeń, a przygotowane spektakle skłoniły uczestników do refleksji nad zagrożeniami, jakie stawia przed nami współczesny świat, ale także stanowiły podpowiedź dla uczniów, którzy niedługo staną przed wyborami jakie postawi przed nimi dorosłe życie. 
 
                                                                                                Pełnomocnik  ds. Uzależnień            
                                                                                                      Renata Chrabąszcz