Zakończono przebudowę Domu Ludowego w Maniowie

Dobiegły końca prace związane z przebudową Domu Ludowego w miejscowości Maniów.

Zakres prac obejmował:

- przebudowę stropu konstrukcji drewnianej, polegającą na demontażu istniejącego stropu i wykonaniu w jego miejsce nowego o konstrukcji drewnianej z belek drewnianych klejonych warstwowo,

- przebudowę węzła sanitarnego w celu umożliwienia korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

- wykonanie instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych,

- przebudowę instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia,

- wykonanie izolacji termicznej stropu oraz sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych.

Dzięki funkcjonowaniu odnowionego Domu Ludowego stanowiącego swoiste centrum życia kulturalnego wsi, możliwe będzie zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych lokalnej społeczności, silniejsze poczucie tożsamości z własną miejscowością, a także promocja regionu poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Całkowity koszt wykonanych prac to 141 tyś zł z czego 52 tyś zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę Szczucin z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).