Zapraszamy do Muzeum

Po długim okresie ograniczeń w udostępniania zbiorów w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, ponownie przywrócono obsługę ruchu turystycznego zorganizowanego i indywidualnego na wszystkich dostępnych ekspozycjach. Dostępna też jest biblioteka oraz zbiory archiwalne nie tylko zdalnie, ale również do skorzystania na miejscu. Czas pandemii spowodował obostrzenia sanitarne, na bieżąco dostosowywane do zaleceń dla każdego typu działalności muzeum. Wprowadzono regulacje m.in. dotyczące zapewnienia dostępu do środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, zachowania dystansu, odkażania powierzchni użytkowych, monitorowania systemu rezerwacji, ograniczenia ilości osób zwiedzających i korzystających z zasobu biblioteki oraz zbiorów archiwalnych. Aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr tel. 14 643 52 78. Obecnie wystawy na otwartej przestrzeni oraz w budynku są dostępne dla zwiedzających w dni pracujące od poniedziałku do piątku, a dodatkowo wystawy na otwartej przestrzeni w okresie od 17 kwietnia do 24 października 2021 roku w godzinach od 10 -17 również w soboty i niedziele.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/906/informacje-dla-zwiedzajacych

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38178/IV-Nocne-Zwiedzanie-ekspozycji-muzealnych-Zespolu-Historii-Drogownictwa-w-Szczucinie