Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2018!

Do 4 maja br. czekamy na zgłoszenia do Konkursu, którego ósma edycja właśnie startuje!

 

Kto może starać się o tytuł Małopolskiego Lidera? (aplikacja konkursowa do pobrania)

zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

 

U W A G A !
Kandydatów na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą też zgłosić osoby fizyczne lub prawne zamieszkujące/zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego. Wystarczy wypełnić krótki formularz rekomendacji (formularz do pobrania), następnie my skontaktujemy się z przedsiębiorstwem i potwierdzimy chęć udziału w Konkursie.

Spośród finalistów konkursu, publiczność przyzna także swoją nagrodę w ramach plebiscytu internetowego.

W ramach konkursu chcemy też nagrodzić jednostki samorządu terytorialnego  oraz przedsiębiorców wspierających rozwój ekonomii społecznej. W tych kategoriach czekamy na rekomendacje od podmiotów ekonomii społecznej (formularz do pobrania)

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła Konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017. Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu. Szczegóły dostępne w Regulaminie Konkursu oraz karcie oceny merytorycznej.


Organizatorzy jak zawsze przewidzieli cenne nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 4 maja!

 

Do pobrania:
1) Regulamin Konkursu
2) Aplikacja konkursowa
3) Rekomendacja dla przedsiębiorstwa społecznego
4) Rekomendacja dla JST/Biznesu
5) Wzór karty oceny merytorycznej