Życzenia z okazji Dnia Strażaka

4 maja obchodzimy dzień św. Floriana – patrona Strażaków.

Z okazji dzisiejszego święta składamy serdeczne podziękowania wszystkim Strażakom, a w szczególności Druhnom i Druhom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Szczucin za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Jednocześnie życzymy Wam opieki patrona strażaków – św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, a przede wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pełnienia strażackiej służby.

            Tomasz Bełzowski                                                                             Jan Sipior

         Z-ca Burmistrza Szczucina                                                          Burmistrz Szczucina