Burmistrz Szczucina informuje, iż w okresie od 1 do 31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.

Burmistrz Szczucina informuje, iż w okresie od 1 do 31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur. Zgodnie z ustawą (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z dnia 10 marca 2006 r., t.j. Dz.U.2015.1340) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Przypominamy, iż wnioski winni składać rolnicy którzy w 2018 roku nie wykorzystali całego limitu rocznego w lutym lub będą składać wnioski w sierpniu po raz pierwszy. Do wniosku składanego w sierpniu 2018 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (14) 644 31 14 lub 09.

Załączniki:

 

 

Szczucin, 26/7/2018