XII edycja konkursu Amicus Hominum o nagrodę dla osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresownością wspierają drugiego czlowieka

Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego  „Amicus Hominum”

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka  i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych.
Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać zarówno organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne; inne osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe; osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej.

Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Amicus Hominum”! Szukamy osób, zaangażowanych społecznie, które poświęcają się dla innych i chcemy je wyróżnić aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej osób. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens!

Każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej może zgłosić osobę, która według niego zasługuje na wyróżnienie za działalność na rzecz dobra innych.

Społeczników z terenu Małopolski można zgłaszać do nagrody do 30 czerwca 2017 r. W tym roku chcemy wyróżnić liderów w kategoriach:

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix!