Apel Prezesa KRUS o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji!