Badania ankietowe realizowane w województwie małopolskim.