Mieszkańcy gminy będą bezpieczniejsi

W związku ze zgłaszanymi potrzebami przez mieszkańców naszej gminy rozpoczęły się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczucin. Samorząd realizuje zadanie we współpracy z zakładem Tauron S.A. Dzięki inwestycji ma zostać zwiększona ilość lamp o blisko 300 szt. Modernizacja oświetlenia obejmie całą gminę.

Podstawowe cele realizacji zadania związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie Szczucin są następujące:

- zwiększenie bezpieczeństwa,

- poprawa jego jakości i standardu,

- poprawa wizerunku zewnętrznego miasta.