Dąbrowska drogówka zadba o Bezpieczną drogę do szkoły

Szybkimi "krokami" zbliża się początek roku szkolnego. Dzieci, szczególnie te młodsze będą zapewne jeszcze myślami przy okresie wakacyjnym. Co za tym idzie mogą być jeszcze roztargnione podczas poruszania się po drogach w charakterze pieszych bądź rowerzystów. Mając to na uwadze policjanci dąbrowskiej "drogówki" przeprowadzą w dniach od 3 do 14 września br. działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W tym okresie policjanci będą pełnić służbę szczególnie w pobliżu szkół i przedszkoli, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci idących na lekcje. Policjanci mają zadbać o to by dzieci bezpiecznie poruszały się po drogach i aby, przypomnieć im podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Pomagać będą uczniom, zwłaszcza tym, którzy pójdą do szkoły po raz pierwszy, szczególnie w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. W ramach wspomnianej kampanii w dniu 3 września br. dąbrowscy policjanci wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie przeprowadzą akcję profilaktyczną pn. „Zwalniam przed Szkołą”.

Celem akcji będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach, korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu do szkół, propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kontrola autobusów dowożących dzieci do szkół. Kierowcy w ramach akcji będą otrzymywać od policjantów ulotki (wzór poniżej) propagujące bezpieczeństwo w rejonie  budynków szkół i przedszkoli.

Źródło: http://dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl/