Bezpieczne Serce!

„Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie”, to projekt  dzięki któremu na zewnątrz wszystkich urzędów miejskich i gminnych w powiecie dąbrowskim, zostały zamontowane urządzenia ratujące ludzkie życie, dostępne 24 godziny na dobę dla każdego.

W naszej gminie urządzenie zostało zamontowane przy głównym wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

Urządzenie ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia z powodu choroby lub wypadku. Statystyki wskazują, że do nagłego zatrzymania krążenia w Europie dochodzi ok. 700 tys. razy rocznie.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii).

Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia.

AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.

Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje ponowną analizę rytmu serca. Nowoczesne defibrylatory wydają sygnały dźwiękowe ułatwiające ratownikom utrzymanie odpowiedniego tempa ucisków klatki piersiowej, które według standardów wynoszą 100 uciśnięć na minutę.

W ramach projektu we wszystkich 7 gminach naszego powiatu na zewnątrz budynków urzędów gmin zostały zamontowane przenośne defibrylatory zewnętrzne AED, które będą dostępne 24 godziny na dobę. Przeprowadzono również cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym przy użyciu przenośnych defibrylatorów AED, w których wzięło udział ok. 1800 osób.

Przypominamy defibrylator może zostać użyty wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia i dostępny jest przez całą dobę.