GRAND PRIX dla chóru Clave de sol  z SCKiB w Szczucinie na Małopolskich Spotkaniach Kolędowych

2 lutego w Auli „Florianka” Akademii Muzycznej w Krakowie, odbyły się Małopolskie Spotkania Kolędowe, na których chór Clave de sol pod dyrekcją Ilony Mach, uzyskał najwyższą Nagrodę. Radość wielka, ponieważ konkurs adresowany był dla uczniów gimnazjalnych oraz średnich, a poziom ich wykonania bardzo wysoki. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawuje prof. Stanisław Krawczyński, który jest współorganizatorem i pomysłodawcą projektu. W skład jury wchodzą profesorowie katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.