Budowa chodnika przy ul. Witosa

Trwają pracę w ramach zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1317K Szczucin – Maniów – Borki – Załuże w miejscowości Szczucin przy ul. Witosa począwszy od byłego internatu do skrzyżowania z ulica Topolową”. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców korzystających z tej drogi. Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę 484m odcinka drogi wraz z  budową chodnika.

Budowa chodników wzdłuż dróg leży po stronie właściciela drogi w tym przypadku Powiatu Dąbrowskiego. Gmina Szczucin współfinansuje zadania inwestycyjne w celu przyspieszenia ich realizacji w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie. Jak mówi Tomasz Bełzowski z-ca Burmistrza Szczucina – budowa tego odcinka chodnika należy do przedsięwzięć pilnych, z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego ale zwłaszcza ruchu pieszych, który to ruch należało zabrać z jezdni po której poruszają zmotoryzowani użytkownicy. Ta inwestycja sprawi, że wszyscy poruszający się tym odcinkiem drogi będą się czuć bezpieczniej. Wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Szczucin dla tego przedsięwzięcia wynosi 463 184,00 zł co stanowi 50% kosztów inwestycji.