Chodnik przy  ul. Witosa gotowy

Zakończyły się prace w ramach zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1317K Szczucin – Maniów – Borki – Załuże w miejscowości Szczucin przy ul. Witosa począwszy od byłego internatu do skrzyżowania z ulica Topolową”. Inwestycja została wykonana w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców korzystających z tej drogi. Zadanie to realizowane było przez Powiat Dąbrowski. Wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Szczucin dla tego przedsięwzięcia wynosi 463 184,00 zł co stanowi 50% kosztów inwestycji.