Czyszczenie rowów melioracyjnych

Na terenie Gminy Szczucin trwają prace melioracyjne. Spółka Wodna – od początku roku – oczyściła rowy o łącznej długości 20 km. W planie na ten rok jest jeszcze 18 km. Prace melioracyjne polegają na ręcznym i mechanicznym wykaszaniu skarp, odmuleniu dna rowu poprzez wygarnięcie koparką namułu, piachu, liści, trawy i innych zanieczyszczeń.