Zajęcia z okazji Dnia Czystego Powietrza w ramach projektu LIFE

Zajęcia ekologiczno – sportowe
 Każdy uczeń z klas I-III miał do wykonania 4 zadania. Na część ekologiczną składały się: ćwiczenia w segregacji odpadów oraz ekologiczne koło fortuny z pytaniami dotyczącymi ochrony środowiska. Część sportowa zrealizowana z udziałem zaproszonego stowarzyszenia Po Zdrowie obejmowała 2 konkurencje: „bieg po pantofle” z oraz „podłoga to lawa”. 
Spektakl „Najważniejsza lekcja”
Uczniowie klas IV-VI obejrzeli spektakl poruszający temat współodpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska, konieczności segregacji i recyklingu. Spektakl poruszał ważne kwestie związane z ograniczaniem niskiej emisji.
Zajęcia w przedszkolu  
Ekodoradca odwiedził przedszkole publiczne w Szczucinie, gdzie razem z przedszkolakami ćwiczył zasady segregacji. Podczas zabawy w ekologiczne koło fortuny dzieci chętnie brały udział w ćwiczeniach i zadaniach związanych z ochroną środowiska. 
Zajęcia zorganizowano w ramach programu LIFE – Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze.