Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Szczucin obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 6,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 3,

- Nr 4, w liczbie 4,

- Nr 5, w liczbie 6,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 7,

- Nr 8, w liczbie 9,

- Nr 9, w liczbie 9.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00  
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie I

 

Katarzyna Joanna Tutaj