Kotły na ekogroszek i pellet - dofinansowanie

Burmistrz Szczucina przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na paliwo stałe tj. ekogroszek, pellet lub piec zgazowujący drewno. 
W ramach realizacji projektu 4.4.3 – „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 9 000 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie ankiety w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin pok. 19. do dnia 15 listopada 2019 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin - pokój nr 19, numer telefonu: 14 644 31 19